رفاهی

اراپه کلیه خدمات رفاهی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف در تهران و شهرستان ها

خدمات پزشکی

طرف قرارداد با بیش از ۳۰ نوع پزشک و ۷۰۰۰۰ دکتر در تهران و شهرستان

تفریحی

همکاری با بیش از ۳۰۰۰۰ مجموعه ورزشی تفریحی تا ۵۰درصد تخفیف

آمار کار گروه رفاه گستر خاورمیانه

برآروده کردن تجربه یک خرید لذت بخش وظیفه ماست

1 طرف قرارداد
1 شعبه
1 نماینده
1 مشترک